20111103 DSC_1487.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo