20141105 DSC_6086.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo