20141105 DSC_6077.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo