20111103 DSC_1356.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo