Quai Sainte-Catherine at Night

Photograph by

Sam Segar