20141105 DSC_6067.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo