20141105 DSC_6081.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo