20111102 DSC_1315.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo