20121104 DSC_3596.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo