20111102 DSC_1325.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo