20141105 DSC_6073.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo