20141105 DSC_6071.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo