20141104 DSC_6063.jpg

Photograph by

Jaime V Shayo